Ansökan bullerbidrag

Bullerbidrag från trafikkontoret i Göteborgbullerbidrag fönster

Visste du att ni som bostadsrättsföreningen eller fastighetsägare kan söka bidrag för att utföra ljudreducerande fönsterbyten i din fastighet.

Vi på Vackra Fönster kan hjälpa dig med vägledning och råd genom hela ansökningsprocessen för att söka bullerbidrag.

Göteborg växer så det knakar och trafiken på våra gator ökar ständigt. Dessutom genomförs omfattande förbättringsarbete av vår stad på flera olika platser. Alla dessa förbättringsåtgärder är naturligtvis av godo, men det för även med sig en rad problem. Ökad trafik och förbättringsarbeten skapar oljud och buller som påverkar människor som vistas i dessa miljöer.

Bidrag vid fönsterbyte

Ni som fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan beviljas bidrag från trafikkontoret i Göteborg för att genomföra bullerreducerande fönsterbyte om fastigheten är uppförd före 1997. Bullerbidrag kan erhållas till ljudreducerande fönsteråtgärder om ljudnivåerna från gatan och i fastigheten överskrider vissa gränsvärden eller bullertoppar.

För att avgöra om kraven för bullerbidrag uppfylls görs ljudmätningar av trafikkontoret i Göteborg utomhus- och inomhus. Trafikkontorets bidrag motsvarar 80% av kostnaden för fönsterbytet eller max 1500 kr /per kvadratmeter fönster (karmyttermått). För byte till bullerdämpande spaltventiler är bidraget max 500 kr per rum.

Bidrag lämnas efter genomfört fönsterbyte och godkänd kontrollmätning från trafikkontoret i Göteborg.

Har ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening frågor om bullerbidrag kan ni kontakta oss på Vackra Fönster så berättar vi mer.