STIL (MB-70/MB- 70HI)

Modern design i aluminium med extra skydd mot kyla och buller.

U-värde: 1,0 som standard eller ner till 0,7 som tillval
Ljudisolering: Beror på val av glas, mellan 31-38 dB.
Glas: Levereras med 2- eller 3-glas.
Tjocklek på glaspaketet: 36mm

Läs mer om våra aluminiumprofiler