Fönsterbyte regler

En laminerad ruta faller inte sönder i skärvor utan spricker bara. Stora fönster. Byggherren är alltid ansvarig för att lagar och föreskrifter följs. Med Vackra Fönster kan ni även teckna Hantverksavtal om ni väljer att köpa fönster enligt de regler och lagar som gäller. Så vad gäller och vad skall ni tänka på när du ska byta fönster?

  • Härdat glas skall finnas på bottenvåningens altandörrar och fönster när glaset går lägre ner än 0,6 meter ovanför golvet. Detta gäller på båda sidor av fönstret om glaset är åtkomligt från båda håll (tänk altan eller balkong).
  • Laminerat glas skall finnas på övervåningens fönster när glaset går lägre ner än 0,6 meter ovanför golvet.
  • Bakkantssäkring på öppningsbara fönster och dörrar på markplan.
  • Öppningsbara fönster lägre än 1,8 meter över golv i övervåningen ska ha spanjolett eller säkerhetsbeslag med spärr i stängt läge. Fönster som går lägre än 0,6 meter över golv och fönsterdörrar ska dessutom ha säkerhetsbeslag som hindrar större öppning än 10 centimeter.
  • Vi rekommenderar även lås på öppningsbara fönster och på balkong/altandörrens insida.
  • När ni köper fönster så kanske ni skall passa på att köpa inbrottssäkra fönster.
  • Vi rekommenderar även att alla fönster är laminerade säkerhetsglas för att undvika ev skador som kan uppkomma vid spring och lek i glaserade miljöer.